جواب علمی به شبهه مولوی گرگیج

جواب علمی به شبهه مولوی گرگیج در بیان حجت الاسلام و المسلمین استاد خسروپناه
1-درباره بی‌بی شهربانو یا شاه زنان بحث‌های مختلفی در تاریخ وجود دارد و وحدت نظر در این باره وجود ندارد.
آیا شهربانو همسر امام حسین و مادر امام سجاد بوده است یا خیر؟ اختلاف است.
او دختر یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی بوده است یا خیر؟ اختلاف است و نظرات فراوانی وجود دارد.
آیا حضرت شهربانو در زمان حکومت عمر بن خطاب به ازدواج امام حسین درآمد، یا در زمان حکومت عثمان یا در زمان حکومت امیرالمؤمنین؟ اختلاف است!!
برای مثال مرحوم کلینی، یعقوبی و مسعودی در کتاب اثبات الوصیه می‌گویند که ازدواج حضرت شهربانو با امام حسین در زمان حکومت عمر بن خطاب بوده است. اما شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا معتقد است که این ازدواج در زمان عثمان بوده است. در نقطه مقابل، شیخ مفید و مرحوم طبرسی معتقدند که این اتفاق در زمان امیرالمؤمنین به وقوع پیوسته است. مرحوم سیدجعفر شهیدی در کتاب خود می‌گوید: اصلاً چنین اتفاقی صورت نگرفته است. او برای این ادعای خود شاهدی را از منصور دوانیقی آورده است.
2-بیان شبهه
مولوی گرگیج می‌گوید چون شما شیعیان اعتقادی به مشروعیت خلافت عمر خطاب ندارید، بنابراین جنگ با ایران نیز مشروع نبوده، گرفتن اسرا نیز مشروع نیست و ازدواج با کنیزی که در این جنگ به اسارت درآمده است نیز مشروع نخواهد بود.
3-جواب شبهه
جواب این شبهه است که براساس آموزه‌های شیعه، جنگ ابتدایی زمانی مشروعیت دارد که اذن امام را داشته باشد. در این شرایط، خلیفه دوم یا با اذن امام با ایران جنگیده است یا بدون اذن؛ اگر جنگ او همراه با اذن امام بوده باشد، جهادش مشروعیت دارد ولو اینکه خلافتش مشروعیت نداشته باشد. اما اگر این جهاد بدون اذن امام بوده باشد، براساس نصوص شیعه، تمام اموالی و یا اسرایی که به غنیمت گرفته شده است، تحت مالکیت مقام امام است. به عبارت دیگر، حتی اگر از نظر شیعیان جنگ خلیفه دوم با ایران مشروعیت نداشته باشد، تمام اموال و غنایمی که به دست آورده است، تحت مالکیت مقام امامت است. بنابراین اگر بی‌بی‌شهربانو به عنوان کنیز در اختیار امام قرار گرفته باشد، مالکیتش با امام بوده و شبهه برطرف می‌شود.
در تاریخ نقل شده است که وقتی شهربانو را آوردند، حضرت امیرالمؤمنین فرمودند این خانم از خاندان موجهی است و نباید او را به عنوان کنیز به ازدواج درآورد و خودش باید همسر خودش را انتخاب کند و خود او امام حسین را به همسری انتخاب کرد. بنابراین اصل شبهه از اساس منتفی شد.

جواب علمی به شبهه مولوی گرگیج

تصویر modir
نویسنده / مترجم: modir

نظر خودتان را ارسال کنید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 1 =

پربازدیدترین ها