آیا در قطار یا اتوبوس درحال حرکت می توان نماز را اقامه کرد؟

متن سوال: 
آیا در قطار یا اتوبوس درحال حرکت می توان نماز را اقامه کرد؟

در حالت عادی به نظر اکثر مراجع باطل است و در حال ضرورت با رعایت جهت قبله وشرائطی که ممکن است انجام می شود.  

Mobile: 
0912349

نظر خودتان را ارسال کنید

13 + 4 =

ارسال سوال

4 + 1 =

پربازدیدترین ها