گاهی اوقات احساس میکنم ترشحات نجسی به بدن ام برخورد کرده است وظیفه ام چیست؟

متن سوال: 
با سلام ببخشید گاهی اوقات در دستشویی بعد از انجام طهارت و بستن شیر آب ، به بدن ام ترشح میشود.بعضی مواقع شک میکنم که اصلا ترشح شده است یا صرفا خیال بوده است. با این توضیحات وظیفه من درباره این ترشحات یا احساس ترشح شدن چیست؟

.

سلام
موارد سوال پاک مي باشد و به اين احساسات توجهي نکنيد و مانند افراد عادي عمل کنيد. (1)

منبع
1. توضيح المسائل مراجع مساله هاي 123 و 125

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها