کساني که بيشتر اوقات نماز صبح خواب ميمانند و سپس قضائش را به جا مي اوررند گناه است؟

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین
متن سوال: 
کساني که بيشتر اوقات نماز صبح خواب ميمانند و سپس قضائش را به جا مي اوررند آيا بازهم گهناه کارند؛ و روز قيامت بايد پاسخگو باشند؟يا ديگر چيزي به گردن شان نيست.

اگر به گونه اي است که صدق کند عمدا نماز صبحشان قضا ميشود حرام وگناه است

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

3 + 5 =

جدول زمان بندی حضور کارشناسان

 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها