کساني که بيشتر اوقات نماز صبح خواب ميمانند و سپس قضائش را به جا مي اوررند گناه است؟

متن سوال: 
کساني که بيشتر اوقات نماز صبح خواب ميمانند و سپس قضائش را به جا مي اوررند آيا بازهم گهناه کارند؛ و روز قيامت بايد پاسخگو باشند؟يا ديگر چيزي به گردن شان نيست.

اگر به گونه اي است که صدق کند عمدا نماز صبحشان قضا ميشود حرام وگناه است

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

2 + 0 =

ارسال سوال

5 + 0 =

پربازدیدترین ها