کارمند می تواند به عنوان شخص حقیقی بعضی از املاک اداره ی خودش را اجاره کند؟

متن سوال: 
در محل کار من يک سالن ورزشي است، که قرار شد اين سالن را اجاره بدهند بخش خصوصي و بنده با صحبت با مسئولم قرار شد اين سالن راه به اجاره آن قسمتي که بنده مسئول هستم و فعاليت ميکنم (بخش حقوقي) براي درآمدزايي اجاره دهند و مسئول بنده فرموند که اگر در ،درآمد سالن پول کم بياري بايد از جيب خود بزاري سرجاش و اگر هم درآمدزايي کني و سود بدست آوري ،آن پول براي اداره هستش و بنده قبول کردم و قرارداد تنظيم شد.!! بعد از چند وقت دستورالعمل جديد آمد که سالن را حق نداريد از يک قسمت به قسمت ديگر اجاره دهيد و بايد سالن به شخص خصوصي و حقيقي اجاره داده شود .!! باز بنده اعلام آمادگي کردم و با موافقت مسئول خود سالن را بصورت خصوصي به من اجاره دادن و قرارداد قبلي فسخ گرديد و قرارداد جديد بنام بنده که يک شخص حقيقي هستم تنظيم شد و از من چهار چک تضميني شخصي بابت اجاره بها سالن گرفتن . بنده با حضور خدمت مسئول خود اين موضوع را مطرح کردم که آيا با اين شرايط که من چک داده ام و سالن اگر زيان کنه بايد خودم پول چکها رو بدم و اگر هم سود کند پول بايد براي خودم باشد ديگه؟ چون ديگه سالن بصورت خصوصي اداره ميشه ؟ مسئول بنده فرمودند ،نه باز اگر سالن سود کنه بايد پولشو به اداره بدي !!! سوال بنده اين است که آيا اين پول چه از لحاظ قانوني ،شرعي و اخلاقي براي بنده هستش يا نه ؟ و ميتوانم سود حاصل از درآمد اين سالن را براي خودم بردارم يا بايد تحويل اداره بدم ؟؟؟ تشکر

سلام عليکم
اگر جنابعالي از طرف اداره سالن را اجاره مي کنيد و واسطه ي اداره هستيد، اين سود براي اداره است، ولو اينکه طرف قرار داد خود شما هستيد و چک از طرف شما پرداخت شده باشد ولي اگر به عنوان واسطه نيستيد و به طور حقيقي و خصوصي سالن را اجاره مي کنيد و و ربطي به اداره ندارد، مالک سود خودتان مي باشيد مگر د ضمن عقدِ اجاره شرطی شده باشد که آن زمان باید دید آن شرط چه بوده و بر اساس آن شرط باید دنبال حکم مساله بود.
البته به اين مساله دقت داشته باشيد که اگر در قرار داد اجاره ي سالن، شرط شده باشد که شما اين سالن را به اشخاص خصوصي و حقيقي (غير از اشخاص حقوقي اداره و يا افراد اداره) اجاره دهيد در اين صورت اجاره توسط شما هر چند به عنوان شخص حقیقی نیز صحیح نخواهد بود. (1)
پانوشت
1. سوال از دفتر مرجع.

نوع سوال: 

ارسال سوال

5 + 0 =

پربازدیدترین ها