چگونه روح از بدن خارج می شود؟

متن سوال: 
چگونه روح از بدن خارج مي شود؟

سلام وقت شما بخير

به اختصار بايد بگوييم که يکي از مسائلي که در مباحث عرفاني مطرح مي گردد مسئله موت اختياري و مرگ ارادي است يعني انسان مي تواند با سير و سلوک و مبارزه با نفس اماره به اين قدرت و توانايي برسد که بتواند قبل از موت طبيعي و اجباري خودش روح خود را از بدن و تعلقات مادي جدا کند و حديثي که عرفا در اين زمينه از آن بهره مي جويند اين روايت است که مي فرمايد: «موتوا قبل أن تموتوا» (1) « بميريد قبل از آنکه ميرانده شويد» روشن است که مراد اين روايت خودکشي و موت اجباري نيست بلکه مراد روايت اين است که آثار مرگ طبيعي را قبل از مرگ در خود ظاهر سازيد و همانگونه که بعد از مرگ طبيعي انسان از بدن مادي و تعلقات و وابستگي هاي آن فارق مي گردد قبل از مرگ و به اختيار خود نيز مي تواند از وابستگي به لذات دنيوي و امور مادي فارق شود و کساني که اين حالت را در خود ايجاد مي کنند و منيت و هواهاي نفساني را در خود مي ميرانند به چنين قدرت و توانايي دست مي يابند و قادر به خارج کردن روح از بدن و موت ارادي و اختياري هستند که در خصوص برخي از علماي عظام مانند مرحوم آيت الله قاضي و مرحوم آيت الله بهجت وجود چنين حالتي نقل شده است. البته اين به معناي انحصار اين حالت به علماي نامبرده نيست و چه بسا علمايي که در طول تاريخ بر اثر تهذيب نفس به چنين کمالاتي دست يافته اند و گمنام مانده اند.
پي نوشت ها:
1. علامه مجلسي، بحارالانوار، بيروت، مؤسسه الوفاء ، سال 1404 هـ ق، ج‏69، ص: 59.

ارسال سوال

7 + 3 =

پربازدیدترین ها