پس انداز برای خانه و ماشین خمس دارد؟

متن سوال: 
مجرد هستم و خونه و ماشين ندارم و پس اندازي با کار، سود بانکی و از طریق بورسیه دانشگاه جمع کرده ام که تنها کفاف ازدواج و ماشين رو ميده و البته به اين نيت پس انداز شده خمس دارد؟

سلام عليکم
طبق نظر آیت الله نوری همدانی:
1- در سال هاي تحصيل که جوان ها عرفا به خانه اي براي زندگي يا موارد مشابه آن به صورت بالفعل نيازي ندارند و جزو نيازهاي فعلي ايشان محسوب نمي شود و به عنوان حقوق پولي گرفته و از مخارج سال اضافه مي آيد ، به اين پول ها خمس تعلق مي گيرد.
2- مجرد بودن يا نبودن، خانه و ماشين داشتن يا نداشتن معياري براي تعلق يا عدم تعلق خمس نيستند.
3- بله گاهي شخصي به صورت فعلي نياز به خانه دارد و خانه جزو ضروريات فعلي او محسوب مي گردد و همچنين است ضروريات ديگر زندگي، در اين موارد که اين امور جزو نيازهاي فعلي شخص در آمده است و واقعا راهي جز پس انداز براي تهيه ي آن ها ندارد، به پس اندازي که اين شخص مجبور است براي تهيه ي آن ها انجام دهد خمس تعلق نمي گيرد. 4- اگر تا حالا سال خمسي نداشته ايد بايد عرض کنيم لازم است افراد متدين براى خود سال خمسى قرار دهند تا در زندگى دچار مشكل شرعى نشوند. (1)

منبع
(1) http://www.noorihamedani.com/en/lib/view/122/7/3917/%D8%AE%D9%85%D8%B3%2...

نوع سوال: 

ارسال سوال

5 + 0 =

پربازدیدترین ها