نحوه انجام غسل چگونه است؟

متن سوال: 
نحوه انجام غسل چگونه است؟

سلام علیکم
1-غسل به دو صورت انجام مي گيرد 1. ارتماسي 2. ترتيبي
الف: در غسل ارتماسي انسان بعد از پاک کردن بدن خود از نجاست نيت مي کند(غسل جنابت مي کنم قربتا الي الله ) . بعد به يک باره تمام بدن خود را به زير آب فرو مي برد. مانند پريدن در استخر. به عبارت دقیق تر در غسل ارتماسي اگر به نيّت غسل ارتماسي به تدريج در آب فرو رود تا تمام بدن زير آب رود غسل او صحيح است و احتياط آن است كه يكدفعه زير آب رود. (مساله ی 367 رساله ی محشا)

ب: براي انجام غسل ترتيبي انسان ابتدا نيت کرده ، بعد سر و گردن را مي شويد . بعد از آن سمت راست بدن خود را مي شود(دست راست وپاي راست و نيم تنه سمت راست). پس از آن سمت چپ بدن را مي شويد.(1)

نکات
نکته ی اول:
در صورتي که موقع شستن سر و گردن آب روي اعضاي ديگر بريزد، اشکال ندارد. همچنين موقع شستن سمت راست . هنگام غسل لازم نيست که بدن خشک باشد. بلکه با بدن خيس هم مي شود غسل کرد.
نکته ی دوم:
در هر غسلي نيت لازم است . انسان همين که در ذهن خود بداند که براي غسل جنابت و يا ... سر و گردن و همچنين بقيه اعضا را مي شويد ، کافي است . لازم نيست نيت را بر زبان جاري کند.
نکته ی سوم:
طريقه انجام همه غسل ها به همين دو صورت است و تنها در نيت متفاوت هستند.
پي نوشت :
1. آيه الله خامنه اي ، استفتائات ، س 192 .

نوع سوال: 

ارسال سوال

6 + 11 =

پربازدیدترین ها