مايعي از من خارج ميشود که شباهت به مني دارد غسل لازم است؟

متن سوال: 
سلام من مدتي هست که حتي در مواقعي که تحريک جنسي، شهوت، جستن وجود ندارد مايعي از من خارج ميشود که شباهت به مني دارد نمي دانم غسل بر من واجب است يا خير؟

سلام عليکم
به نظر مراجعي مثل امام، رهبري و همچنين آيت الله سيستاني اگر رطوبتي از مرد سالم خارج شود و نداند مني است يا بول يا غير اينها چنانچه با شهوت و جستن بيرون آمده و بعد از بيرون آمدن آن، بدن سست شده، آن رطوبت حکم مني دارد و اگر هيچ يک از اين سه نشانه يا بعضي از اينها را نداشته باشد، حکم مني ندارد. (1)
بنابراين در فرض سوال، که شما شک داريد و نمي دانيد آنچه خارج شده است مني است يا نه، حکم مني را ندارد زيرا نشانه هاي مني را ندارد.

دو تذکر:
1-در سوالات مرجع تقليد خود را مشخص کنيد تا دقيقا بتوانيم طبق نظر مرجع خودتان سوال شما را جواب دهيم.
2-در مردان گاهي بعد از ادرار مايعي سفيد رنگ و غليظ خارج مي شود که شباهت به مني دارد اما نشانه هاي مني را اصلا ندارد اين مايع غالبا مني نيست و مايعي است به نام ودي، شايد مراد شما از سوال اين مايع باشد.
(1) مسأله ي 346 رساله ي محشا

نوع سوال: 

ارسال سوال

1 + 0 =

پربازدیدترین ها