غذای دانشگاه برای دانشجویان شهریه ای 6 هزار است اما ما 3 تومان میدهیم چون او نمیداند ما شهریه ای هستیم یا خیر، اشکال دارد؟

متن سوال: 
سلام.سوال من در خريد غذا از سلف دانشگاه مي باشد. در هنگام شفارش غذا از سايت دانشگاه چون دانشجوي شهريه پرداز هستيم مبلغ 6000هزار تومان دريافت ميگردد که از دانشجوياني که شهريه پرداخت نميکنند 2000تومان دريافت ميگردد. اما اگر به صورت روز فروش خريد کنيم در محل پرداخت بر روي کاغذي نوشته شده که مبلغ براي شهريه پرداز 6000تومان و براي غيرشهريه پرداز 3000تومان است اما پيمانکار به نوع دانشجو توجهي ندارد و دانشجويان مبلغ 3000تومان پرداخت ميکنند. حال سوال من اين است که با اين توضيحات اگر من نيز مبلغ 3000 تومان پرداخت کنم آيا غذا حرام و داراي مشکل خواهد بود؟

سلام عليکم
وقتتان بخير
در سوال جنابعالي ابهام وجود دارد به اينکه آيا دست پيمانکار باز است و قانونا اجازه ي چنين کاري را دارد يا نه؟ در صورتي که پيمانکار قانونا اجازه ي چنين کاري را دارد و دستش باز است، غذاي شما حلال است و اشکالي ندارد اما اگر پيمانکار اجازه چنين کاري را نداد و خلاف قانون عمل مي کند کار شما نيز اشکال پيدا مي کند و مدیون قسمتی که کم داده اید خواهید بود، بنابراين شما براي تعيين تکليف از مسئولين مربوطه دانشگاه که اجازه ي ورود در چنين مسائلي دارند، در حيطه ي اجازه داشتن پيمانکار سوال بفرمائيد. (1)
به بيان ديگري مي توان گفت:
اگر قانون دانشگاه 6هزارتومان است و پيمانکار به خاطر بي مبالاتي و اينکه سود و زياني در اين مساله ندارد، کمتر دريافت مي کند قطعا اين کار اشکال دارد.
پانوشت
1. سوال از دفتر مرجع.

نوع سوال: 

ارسال سوال

5 + 0 =

پربازدیدترین ها