سلام وخسته نباشيد من ك پريدم تموم ميشه برم حموم غسل بگيرم بعد از غسل با همون لباسهاي ايام عادتم نماز بخونم نمازم درسته يا ب خاطر لباسام باطله ممنون

متن سوال: 
سلام وخسته نباشيد من ك پريدم تموم ميشه برم حموم غسل بگيرم بعد از غسل با همون لباسهاي ايام عادتم نماز بخونم نمازم درسته يا ب خاطر لباسام باطله ممنون

سلام اگر نجاست یا تری نجاست به لباس نرسیده لباس نجس نیست و نماز با آن لباس صحیح است

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

13 + 0 =

ارسال سوال

6 + 0 =

پربازدیدترین ها