سلام طاعات قبول استفاده ازلنز طبي در زمان روزه بودن چ حکمي دارد؟ از نظر آيت الله خامنه اي

متن سوال: 
سلام طاعات قبول استفاده ازلنز طبي در زمان روزه بودن چ حکمي دارد؟ از نظر آيت الله خامنه اي

.

سلام استفاده از لنز روزه را باطل نمیکند و در صورتی که آب از طریق چشم وارد حلق نشود و یا از رفتن آب به حلق جلو گیری کنید، اشکالی ندارد

نوع سوال: 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها