سلام سوال داشتم کسي که نمازش رانشسته ميخونه بايد ذکر قيام ياهمون بحول الله وقوته اقوم واقعد رابگه يالازم نيست بگه چون قيام ندارد نمازش

متن سوال: 
سلام سوال داشتم کسي که نمازش رانشسته ميخونه بايد ذکر قيام ياهمون بحول الله وقوته اقوم واقعد رابگه يالازم نيست بگه چون قيام ندارد نمازش

سلام؛گفتن اين ذکربراي فردي که نشسته نماز مي خواند به قصد مطلق ذكر يا وظيفه ، اشکالي ندارد.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

1 + 1 =

ارسال سوال

7 + 11 =

پربازدیدترین ها