سلام حاج اقا ببخشيد من نمازقضا زياد دارم نمازهاي قضاموچه جوري بخانم

متن سوال: 
سلام حاج اقا ببخشيد من نمازقضا زياد دارم نمازهاي قضاموچه جوري بخانم

سلام؛درهرساعت ازشبانه روزميتوانيدنمازهاي قضايتان رابخوانيد(فقط درنمازهايي که ازيک وعده قضاشده اندوترتيب دارند(مثل نمازظهروعصر،يانمازمغرب وعشا)وقتي قضايشان رابجامي آوريدبايدرعايت ترتيب رابنماييد.

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

14 + 1 =

ارسال سوال

7 + 8 =

پربازدیدترین ها