سلام ببخشيد بعد از اعتکاف دچار استحاضه قليله شدم ولي ماندم ايا گناه کردم؟

متن سوال: 
سلام ببخشيد بعد از اعتکاف دچار استحاضه قليله شدم ولي ماندم ايا گناه کردم؟

سلام
با عمل به احکام استحاضه روزه و اعتکاف صحيح است

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

10 + 9 =

ارسال سوال

7 + 11 =

پربازدیدترین ها