سلام اگر در ماه رمضان خوابى ببينيم ارضاشويم روزه باطل ميشود؟

متن سوال: 
سلام اگر در ماه رمضان خوابى ببينيم ارضاشويم روزه باطل ميشود؟

سلام اگر روزه دار در خواب جنب شود روزه باطل نمیشود

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

4 + 0 =

ارسال سوال

7 + 3 =

پربازدیدترین ها