سلام اگركسي باپولي كه خمس و زکات نداده باغي بخرد وبراي ما سوغات بياورد وما خودمان مبلغي خمس و زکات بدهيم ميتوان از آن استفاده كرد؟

متن سوال: 
سلام اگركسي باپولي كه خمس و زکات نداده باغي بخرد وبراي ما سوغات بياورد وما خودمان مبلغي خمس و زکات بدهيم ميتوان از آن استفاده كرد؟

سلام
اگر يقين نداريد که عينا به همان چيزي که به شما داده خمس تعلق گرفته يا نه،تکليفي نداريد

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

5 + 2 =

ارسال سوال

8 + 0 =

پربازدیدترین ها