سلام اعتکاف رادرصورتيکه روزه قضاي واجب گردن مان است ،ميتوانيم نيت روزه قضا نماییم؟

متن سوال: 
سلام اعتکاف رادرصورتيکه روزه قضاي واجب گردن مان است ،ميتوانيم نيت روزه قضا نماییم؟

سلام کسي که روزه قضا دارد هر سه روز را قضا نيت کند

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

4 + 9 =

ارسال سوال

2 + 5 =

پربازدیدترین ها