سلام، زني که عادت ماهيانه شده ميتواند ختم قرآن و يا قرآن بخواند يا نه، آيا مرد جنب شده قرآن بخواند يا نه?

متن سوال: 
سلام، زني که عادت ماهيانه شده ميتواند ختم قرآن و يا قرآن بخواند يا نه، آيا مرد جنب شده قرآن بخواند يا نه?

سلام؛خواندن«تلفظ کردن»آياتيکه سجده واجب داردبرحائض و جنب حرام است(بنظربرخي مراجع خواندن کل سوره اي که درآن سجده واجب است«حتي بسم الله اول سوره»حرام است)اماخواندن بقيه قرآن حرام نيست.(فقط نبايدآيات واسماءمتبرکه مس شود)(سوالات احکام رابانام مرجعتان ارسال بفرماييد)

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

1 + 0 =

ارسال سوال

2 + 1 =

پربازدیدترین ها