سلام، خواهر اينجانب مطلقه مي باشد و در حال حاضر هيچگونه درآمدي ندارد و زير پوشش هيچ جايي نيست فقط ماهانه حدود 400000 تومان درامد دارد با اين وضعيت آيا مي‌توان فطريه را به ايشان پرداخت کرد

متن سوال: 
سلام، خواهر اينجانب مطلقه مي باشد و در حال حاضر هيچگونه درآمدي ندارد و زير پوشش هيچ جايي نيست فقط ماهانه يحدود 400000 تومان درامد دارد با اين وضعيت آيا مي‌توان فطريه را به ايشان پرداخت کرد

سلام عليکم
1- برادري که در زندگي مستقل است و فطريه ي خودش و مثلا نانخورهاي خودش مثل زن و فرزندانش را پرداخت مي کند مي تواند فطريه ي خود و عيال خود را به خواهر فقير خود بدهد.
همچنانکه خواهري که سر زندگي خود است و نانخور شوهرش اشت شوهرش مي تواند فطريه خود، همسر و فرزندانش را به خواهر زن فقير خود بدهد.
2- اگر اين مقدار درآمد خواهر، کفاف خرج هاي ضروري او را (خوراک پوشاک و مسکن) ندارد و در اين امور مانده است و امکان تامين ندارد و شغلي هم که بتواند با آن اين امور را فراهم کند ندارد، به عبارت ديگر خواهر شما كسي است كه از طرفي اين پول که نوشته ايد براي خرج هايي که گفتيم کافي نيست و از جانب ديگر مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و صنعت يا ملك يا سرمايه اي نيز ندارد كه بتواند مخارج سال خود را بگذراند. و پدر و مادر هم که نفقه ي خواهر شما را بايد پرداخت کنند يا ندارند يا دارند و نمي دهند در اين صورت خواهر شما فقير شمرده ميشود.
3- اينکه پدر شما نيز بتواند فطريه خود و نانخورهاي خود را به خواهر شما بدهد (بر فرضي که خواهر شما فقير باشد) بستگي به اين دارد که اولا مرجع تقليد پدر شما کدام يک از فقهاست و ديگر اينکه پدر شما امکان فراهم کردن نفقات خواهر را دارد يا نه؟ (1)

منبع
(1) م 1925 رساله ي محشا
کتاب احکام روزه بحث ثبوت هلال و زکات فطره تحقيق شده توسط پژوهشکده ي باقرالعلوم چاپ اول بهار 95 ص 108

.

نوع سوال: 

ارسال سوال

7 + 1 =

پربازدیدترین ها