زن در هنگام طلاق باید چه شرائطی داشته باشد؟

متن سوال: 
زن در هنگام طلاق بايد چه شرائطي داشته باشد؟

پاسخ : زن بايد هنگام طلاق از خون حيض و نفاس پاک باشد و نيز شوهرش در آن پاکى با او نزديکى نکرده باشد و اگر درحال حيض و نفاسي که پيش از اين پاکي بوده با او نزديکى نموده باشد بنابراحتياط، طلاق کافى نيست، بلکه بايد دوباره عادت شود و پاک گردد.

موفق و پيروز باشيد.

نوع سوال: 

ارسال سوال

6 + 4 =

پربازدیدترین ها