خشک بودن قبل از غسل لازم است؟

متن سوال: 
خشک بودن قبل از غسل لازم است؟

خشک بودن بدن قبل از غسل لازم نیست و تمام بدن خیس هم باشد می توان غسل را انجام داد

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

7 + 2 =

ارسال سوال

3 + 11 =

پربازدیدترین ها