حکم چت کردن با نامحرم با حفظ حدود شرعي چيست؟

متن سوال: 
با سلام حکم چت کردن با نامحرم با حفظ حدود شرعي چيست؟

سلام عليکم
ارتباط با نامحرم از طريق پيامك و چت و گفتگوي مستقيم اگر به طور عادي و معمولي و بدون قصد لذت باشد اشكال ندارد. مثلا زني به دكتر زنگ بزند و در مورد بيماريش صحبت كند اشكال ندارد. يا دانشجوي دختر با استادش در مورد درس و نمره اش گفتگو داشته باشد اشكال ندارد. يا خانمي با چت مسائل شرعي خود را سوال كند اشكال ندارد. يا خانم براي خريد برود بازار و با مغازه دار در مورد خريد صحبت كند اشكال ندارد. اما رابطه اي كه به قصد لذت باشد يا تحريك كننده و مفسده داشته باشد يا باعث انحراف شود جايز نيست يعني گناه است و نبايد انجام شود.
و دليلش اين است كه اين گونه ارتباط ها باعث فساد فرد و جامعه مي شود و خارج از چهار چوب اسلام است. (1)
بر فرض هم گناه نداشته باشد آيا مطلوب است و کار پسنديده اي است؟
همچنانکه بعضي مراجع در اين زمينه تصريح کرده اند در اين زمينه بايد گفت:
چت با نامحرم ولو موجب گناه نشود شرعٱ مطلوب و معقول نيست و از نظر اخلاقي زيبنده مؤمن عاقل و خانم با حيا و با عفت نيست. ادامه اين عمل يقينٱ به تدريج در آينده با مديريت نفس امّاره و شيطان موجب گرايش به گناه و آلودگي به گناه ميشود.
قرآن مي فرمايد: «لا تتبعوا خطوات الشيطان» يعني از قدمهاي شيطان {که ميکوشد تا زمينه گناه را فراهم آورد} تبعيت نکنيد. (2)
در سوالات مرجع تقليد خود را ذکر کنيد تا بتوانيم پاسخ کاملي به شما بدهيم.

منبع
1. استفتا از دفتر آيت الله سيستاني موجود در آدرس:
http://www.soalcity.ir/node/2734
2. http://portal.anhar.ir/node/25654/?ref=sbttl#gsc.tab=0

نوع سوال: 

ارسال سوال

9 + 1 =

پربازدیدترین ها