حکمت سوگندهاى قرآن؟

متن سوال: 
پرسش : چرا خداوند در قرآنقسم مى خورد؟

سلام وقت شما بخير
در پاسخ اين سوال بايد بگوييم: درست است که خداوند از همه راستگويان، راستگوتر است، و نيازى به سوگند ندارد، به علاوه سوگند اگر براى مومنان باشد، که آنها بدون سوگند تسليمند، و اگر براى منکران باشد که آنها اعتقادى به سوگندهاى الهى ندارند.
ولى، توجه به دو نکته، مشکل سوگند را در تمام آيات قرآنحل خواهد کرد.
نخست اين که: هميشه سوگند به امور پر ارزش و مهم ياد مى کنند، بنابراين سوگندهاى قرآن، دليل بر عظمت و اهميت امورى است که به آنها سوگند ياد شده، و همين امر، سبب انديشه هر چه بيشتر در «مقسم به» يعنى چيزى که سوگند به آن ياد شده، مى گردد، انديشه اى که انسان را به حقايق تازه آشنا مى سازد.
ديگر اين که: سوگند، هميشه براى تاکيد است، و دليل بر اين است: امورى که براى آن سوگند ياد شده، از امور کاملاً جدى و موکد است.
از اين گذشته، هرگاه گوينده، سخن خود را قاطعانه بيان کند از نظر روانى در قلب شنونده بيشتر اثر مى گذارد، مومنان را قوى تر، و منکران را نرم تر مى سازد.(1)

پي نوشت:

(1). گرد آوري از کتاب: تفسير نمونه، آيت الله العظمي مکارم شيرازي، دار الکتب الإسلاميه، چاپ بيست و ششم، ج 19، ص 19.

ارسال سوال

6 + 4 =

پربازدیدترین ها