تعداد احادیث مصحف فاطمه چقدر است؟

متن سوال: 
تعداد احاديث مصحف فاطمه چقدر است؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
مصحف فاطمه(س) به عنوان يکي از نشانه‌هاي امامت مي باشد که اکنون در دست حضرت مهدي (عج) است، لذا در مورد تعداد روايات مصحف حضرت فاطمه(س) اطلاع دقيقي وجود ندارد و نمي توان چيزي در اين رابطه بيان کرد، اما روايات فراواني درباره محتواي «مصحف فاطمه» وارد شده است، برخي از اين روايات مطالبي را «اثبات» و بعضي ديگر مطالبي را «نفي» مي کنند:
الف) محتواي اثبات شده
روايات به طور تفصيل محتواي « مصحف فاطمه » را ذکر نکرده اند بلکه عنوان ها يا برخي سخنان را بيان نموده اند و اين روايات در منابع مختلفي پراکنده اند وذکر مي کنند که در « مصحف فاطمه» اين مطالب وجود دارد:
1) مقام عظيم پيامبر(صلي الله عليه آله وسلم)
امام صادق: (عليه السلام) « ... يخبرها عن أبيها و مکان ها ... [1]»؛ ...مصحف فاطمه خبر مي دهد به او از پدرش (حضرت محمد) و مقام او...
2) آينده ذريه حضرت زهرا (سلام الله عليها)
امام صادق (عليه السلام) : « ...و يخبرها بما بعدها يکون في ذريتها ...[2] »؛...و خبر مي دهد به او از آنچه براي فرزندان او اتفاق خواهد افتاد...
3) حوادثي که رخ خواهد داد
« عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تظهر الزنادقة في سنة ثمان و عشرين و مائة و ذلک أني نظرت في مصحف فاطمه ...[3] »؛ حماد بن عثمان گويد: شنيدم امام صادق (عليه السلام) مي فرمود: زنادقه در سال صد و بيست و هشت ظهور مي کنند، من اين را از مطالعه مصحف فاطمه دريافتم ...
4) نام هاي اوصياء و انبياء
امام صادق(عليه السلام): «ما من نبي و لا وصي الا وهو في کتاب عندي...[4] »؛ هيچ نبي و جانشين او نيست مگر اين که نام او در کتابي که نزد من است وجود دارد.
5) اسامي پادشاهان و پدران آنها
عن فضيل بن سکرة قال: دخلت علي أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: « يا فضيل أتدري في أي شيء کنت أنظر قبيل، قال: قلت: لا، قال: کنت أنظر في کتاب فاطمة (سلام الله عليها) ليس من ملک يملک [الارض ] إلا وهو مکتوب فيه باسمه وإسم أبيه ...[5] »؛ فضيل بن سکره گويد: خدمت امام صادق (عليه السلام) رسيدم او فرمود: اي فضيل! مي داني اندکي پيش من در چه مطالعه مي کردم؟ گفتم: نه، فرمود: در مصحف فاطمه (سلام الله عليها) کسي نيست روي زمين به پادشاهي برسد جز اين که نام او و پدرش در آن نوشته شده است ...
6) وصيت حضرت زهرا(سلام الله عليها)
سليمان بن خالد قال: قال أبو جعفر: «...وليخرجوا مصحف فاطمة (سلام الله عليها) فإن فيه وصية فاطمة ...[6] »؛ سليمان بن خالد گويد: امام صادق(عليها السلام)فرمود: ...و مصحف فاطمه (سلام الله عليها) را بيرون آورند[اگر راست مي گويند]؛ زيرا وصيت فاطمه در آن است ...

ب) محتواي نفي شده
با توجه به روايات اهل بيت(عليهم السلام)در مي يابيم که « مصحف فاطمه » شامل بر دو قسم نيست:
الف ) قرآن
ب) احکام شرعي ندارد
روايات مربوط به اين قسم با تعابير ذيل آمده است:
الف) قرآن(مصحف فاطمه قرآن نيست)
عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام) «...و خلفت فاطمة مصحفاً ما هو قرآن ...[7] »، محمد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق(عليه السلام): ...و به جاي گذاشت فاطمه (عليها السلام)کتابي را که آن قرآن نيست ...
عن محمد بن عبد الملک عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: « ...وعندنا مصحف فاطمة أما ولله ما هو بالقرآن.[8] »؛ محمد بن عبد الملک از امام صادق(عليه السلام): ... و در نزد ما مصحف فاطمه (سلام الله عليها) است؛ ولي به خدا سوگند که قرآن نيست.
2) گمان نمي کنم که قرآن باشد
عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول « ...ومصحف فاطمة، ما أزعم أن فيه القرآن ...[9]» امام صادق(عليه السلام): ... و مصحف فاطمه (سلام الله عليها)گمان نمي کنم که قرآن باشد ...
3) چيزي از قرآن در آن نيست
علي بن أبي حمزة عن عبد الصالح [امام کاظم] (عليه السلام)قال: « عندي مصحف فاطمة ليس فيه شيء من القرآن.[10] »؛ نزد من مصحف فاطمه است در حالي که چيزي از قرآن در آن نيست.
4) چيزي از کتاب الله در آن نيست
عن أبي حمزة عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: « مصحف فاطمه ما فيه شيء من کتاب الله ...[11] »؛ امام صادق(عليه السلام): چيزي از کتاب الله در مصحف فاطمه نيست ...
5) حرفي از قرآن در آن نيست
علي بن الحسين عن أبي عبدالله: « و عندنا مصحف فاطمة (سلام الله عليها)أما والله ما فيه حرف من القرآن...[12] » امام صادق(عليه السلام): مصحف فاطمه در نزد ما است امّا سوگند به خدا حرفي از قرآن در آن نيست ...
6) يک حرف از قرآن موجود در آن نيست
ابوبصير عن ابي عبدالله(عليه السلام): « ...والله ما فيه من قرآنکم حرف واحد ...[13] »؛ ابوبصير از امام صادق(عليه السلام): ...سوگند به خدا يک حرف از قرآن موجود درآن نيست ...

ب) احکام شرعي ندارد
بعضي از روايات دلالت دارند که مصحف حضرت زهرا(عليها السلام)مشتمل بر احکام شرعي و حقايق وحياني نيست، بلکه از آينده خبر مي دهد:
حماد بن عثمان ...قال: ثم قال [ابو عبدالله ]: « أما إنه ليس فيه من الحلال والحرام، ولکن فيه علم ما يکون.[29] »؛ حماد بن عثمان... گويد: سپس امام صادق(عليه السلام)فرمود: به درستي که در مصحف هيچ حکم حلال و حرامي نيست؛ ولي در آن علم به حوادث آينده است.

پي نوشت ها:
1 - صفار، محمد بن حسن، « بصائر الدرجات »، ص 211، ح 6؛ مجلسي، محمد باقر، « بحارالانوار » ج 26، ص 41، ح 72 [ احتمال هم دارد که ضمير مکانها به خود حضرت صديقه برگردد.]
2 - همان.
3- کليني، محمد بن يعقوب، « کافي »، ج1، ص240، ح 2؛ صفار، محمد بن حسن، « بصائر الدرجات »،جزء 3، باب 14، ص 215، ح 18.
4 - صفار، محمد بن حسن، « بصائر الدرجات »، جزء 4، باب 2، ص 230، ح 4 و 6.
5 - کليني، محمد بن يعقوب، « کافي »، ج 1، ص242، ح 8 .
6 - همان، ص241، ح 4.
7 - صفار، محمد بن حسن « بصائر الدرجات » ،جزء3، باب 14، ص 213، ح 14؛ مجلسي، محمد باقر، « بحارالانوار » ج 26، ص 43، ح 73.
8 - صفار، محمد بن حسن « بصائر الدرجات »جزء3، باب14، ص 208 ، ح 2.
9 - همان، ص، 208، ح 1؛ همان، ص 212، ح 9.
10 - همان، ص 212، ح 8 .
11 - همان، ص 217، ح 27.
12 - همان، ص 216، ح 19؛ همان، ص 219، ح 33.
13 - همان، ص 210، ح 3.
14 - صفار، محمد بن حسن «بصائر الدرجات»، ص 215 ، ح 18؛ کليني، محمد بن يعقوب « کافي» ج 1، ص، ح 2.موفق و پيروز باشيد.

ارسال سوال

6 + 4 =

پربازدیدترین ها