بعد خواندن صیغه موقت می توان رابطه جنسی برقرار کرد؟

متن سوال: 
بعد خواندن صیغه موقت می توان رابطه جنسی برقرار کرد؟

با عرض سلام و تشکر از ارتباط تان با این مرکز.
با خواندن عقد ازدواج موقت می توانند رابطه جنسی برقرار کنند. به شرطی که شرائط شرعی عقد رعایت شده باشد.
عقد ازدواج موقت یا صیغه، چند شرط دارد:
1. باید زن و مرد به ازدواج راضی باشند.
2. باید مقدار مهریه مشخص باشد؛ مثلاً صد هزار تومان.
3. باید مدت نیز مشخص باشد؛ مثلاً یک روز.
4. باید عقد به صورت صحیح خوانده شود و تنها رضایت زن و مرد، بدون خواندن عقد کافی نیست.
اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد موقت را بخوانند، بعد از آن که مدت (مثلاً يك روز) و مهر را (مثلاً ده هزار تومان) معین کردند، چنانچه زن به قصد این که در مدت مشخص شده با مهر مشخص شده خود را زن مرد مورد نظر قرار دهد، بگوید:
«زوجتک نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم»؛ «من خود را به همسری تو در مدت معین با مهر معین درآوردم» و بعد مرد بدون فاصله بگوید: «قبلت هکذا»؛ «قبول کردم، همین ‌طور»، صحیح است.
5. دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‏دهد، اگر بخواهد ازدواج دائم یا موقت کند، چنان که باکره باشد، بنا بر احتیاط (و به نظر بعضی مراجع بنا بر فتوا) مکلف است که از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد. (1)
برای توضیح بیشتر با کارشناسان ما به صورت آنلاین چت کنید. در سامانه ی:
http://eporsesh.com
(1) مساله ی 2370 و 2376 رساله ی محشا و ذیل آن

نوع سوال: 

ارسال سوال

4 + 5 =

پربازدیدترین ها