برای درمان بازی پسر بچه ها با الت تناسلی چه باید کرد

متن سوال: 
با سلام کودکي 5 ساله دارم وپسر مي باشد .فرزندم اکثر اوقات با الت تناسلي اش در تماس است و اينگار يک جور لجبازي مي کند خيلي اوقات با او خوش رفتارم ولي گاهي هم تندي مي کنم نميدانم چه کنم تا اين عادت از سرش گرفته شود/

سلام.پرسشگر محترم
حتما مي دانيد اين کار کودکان گناه حساب نمي شود فقط يک نوع عادت زشت است که بايد با هوشمندي و خونسردي برطرف کرد،معمولا عادات کودکان در روند رشد تغيير مي کند نبايد آشفته شد و واکنش بد نشان داد بيشتر سعي نماييد منشاء اين کار را پيدا کنيد کودک را وارسي کنيد از نبود جوش و زخم در اطراف آلت مطمئن شويد و نيز سعي نماييد هميشه لباس زير (شورت) تمييز بپوشد با نرمي به او اطلاعات و آگاهي دهيد. دقت نماييد چگونه در اين رابطه با او صحبت مي کنيد فقط رفتار او را مورد توصيف قرار دهيد،منش و شخصيت کودک را زير سوال نبريد.يعني نگوييد بچه بدي هستي بلکه بگوييد اين کار خوب نيست.مثلا بگوئيد که اين کار بابا يا مامان را ناراحت مي کند و عصباني ميشوند تو هم که دوست نداري آنها ناراحت شوند و يا بگوييد اگر اين کار را ادامه بدهد باعث بيماري درآينده خواهد شد.و يا اين کار باعث مي شود دوستانش با او بازي نکنند.ويا اين کار بچه هاي بي ادب مي باشد و....
لزومي ندارد براي اين موضوع ،بچه ها را به پيش مشاور ببريم.چرا که با اين کار موضوع را حادتر کرده ايم و کودک درپيش خود،احساس گناه و بيماري و سرخوردگي مي نمايد.گرچه وقتي راه حل ها فايده نکرد به عنوان آخرين راه حل رفتن پيش مشاور پيشنهاد مي شود.طوري رفتار نکنيد که بچه لجبازي کند ونيز يادتان باشد کارهاي درست زمان بر است و نياز به تکرار وحوصله والدين دارد.
موفق باشيد

ارسال سوال

4 + 0 =

پربازدیدترین ها