براي گرفتن حقي ،پول و رشوه پرداخت مي شود حکم چيست؟

متن سوال: 
براي گرفتن حقي ،پولي پرداخت مي شود حکم پرداخت کننده و دريافت کننده چيست؟

سلام عليکم
پرداخت رشوه در ادارات، شرعا جايز نيست هر چند براي احقاق حقي باشد. نه براي کسي که پول را مي گيرد و نه براي کسي که پول را پرداخت مي کند. (1)
(1) استفتا از دفتر مقام معظم رهبري موجود در مرکز ملي پاسخگويي کد استفتاء: 591258 و 591381

نوع سوال: 

ارسال سوال

1 + 0 =

پربازدیدترین ها