با ناخن و مژه مصنوعی در غسل و وضو چه باید کرد؟

متن سوال: 
حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی یا مژه ی مصنوعی کاشته شده چیست؟ در صورتی که ناخن مصنوعی یا مژه ی مصنوعی قابل کندن نباشد، چطور؟

سلام علیکم
1- امام راحل، آیت الله خامنه ای و آیت الله مکارم (دام ظلّه)
اگر مانع رسیدن آب به عضو می گردد وضو و غسل باطل است و باید آن را بردارند بله اگر ممکن نیست یا برداشتنش با حرج و مشقت بسیار زیاد همراه است باید به دستور جبیره عمل شود.
تذکر:
بر فرض هم کسی این کار را کرده باشد و ناخن یا مژه کاشته باشد، دوباره تذکر این مساله لازم است که جواب بالا در صورتی است که قابل کندن نباشد یا حرج و مشقت بسیار داشته باشد اما در فرضی که قابل جدا شدن است هر چند با خرج کردن پول، باید برای غسل و وضو جدا شوند. (یعنی اگر قرار است زن نزد آرایشگر برود و به او پول بدهد تا او با استفاده از موادی، این ناخن یا مژه را بدون مشکل جدا کند، زن موظف است این کار را بکند و ناخن یا مژه ای را که مانع رسیدن آب به اعضا می باشد، بکند.)

2- آیت الله سیستانی:
هرگاه در اعضای وضو، چیزی چسبیده باشد مانند رنگ، قیر، چسب و... که برداشتن آن ممکن نیست یا سختی فوق العاده دارد، وظیفه مکلّف تیمّم است مگر آنکه آن چیز در مواضع تیمّم باشد که در این صورت، باید هم وضو بگیرد و هم تیمّم نماید و در هنگام وضو در صورت امكان، بنابر احتیاط واجب مانند وضوی جبیره، بر مانع مسح نماید ولی اگر مانع تنها در قسمتی از کف دست یا باطن انگشتان باشد و در پشت دست‌ها و پیشانی مانع نباشد طوری که با قسمت باقیمانده بدون مانع بتواند مسح را انجام دهد، تیمّم کافی است. همچنین آنژیوکت که به علّت ضرورت به بدن بیمار متّصل می‌‌شود در حالی كه در محلّ، زخم یا دمل یا شكستگی نیست، حکم مانع را دارد.

تذکر پیش گفته ذیل نظر آیت الله سیستانی نیز می آید و زنان باید دقت کنند.

3- آیت الله نوری همدانی:
در فرض سوال که قابل کندن نباشد اگر ناخن مصنوعي در محل تيمم نباشد بايد تيمم نمايد و اگر در مواضع تيمم باشد بايد بين غسل و وضو و تيمم جمع نمايد. (وضوي جبيره يعني روي ناخن مصنوعي دست بکشد).
البته چنين عملي ( کاشت ناخن مصنوعي ) بدون ضورت کار خلاف است چون حائل است و مانع رسيدن آب به بشره ( پوست ) است. (1)

تذکر:
بر فرض هم کسی این کار را کرده باشد و ناخن یا مژه کاشته باشد، دوباره تذکر این مساله لازم است که جواب بالا در صورتی است که قابل کندن نباشد یا حرج و مشقت بسیار داشته باشد اما در فرضی که قابل جدا شدن است هر چند با خرج کردن پول، باید برای غسل و وضو جدا شوند. یعنی اگر قرار است زن نزد آرایشگر برود و به او پول بدهد تا او با استفاده از موادی، این ناخن یا مژه را بدون مشکل جدا کند، زن موظف است این کار را بکند و ناخن یا مژه ای را که مانع رسیدن آب به اعضا می باشد، بکند.
انشاءالله سلامت و موفق باشيد.

(1) رساله ی محشای شانزده مرجع مساله ی 338 و ذیل آن
رساله ی جامع آیت الله سیستانی م مسأله ۳۶۲
استفتائات جامعة الزهراء(قم) جزوه ی وضو و غسل و جزوه ی پوشش و نگاه
استفتائات جامعه الزهراء جزوه ی غسل و وضو و تیمم و همچنین جزوه ی تقلید، بر اساس تعلیقه ی آیت الله نوری بر عروه،

نوع سوال: 

ارسال سوال

12 + 3 =

پربازدیدترین ها