با سلام نماز آيات چگونه است

متن سوال: 
با سلام نماز آيات چگونه است

سلام؛اين نماز2رکعت است.هررکعت5رکوع دارد،يک روش خواندنش اينست:بعدازنيت وتعيين علت نمازآيات(خسوف،کسوف،زلزله،...)،درهررکعت بعدخواندن حمد،سوره ي قدربه 5 قسمت شود،بعد(بسم الله وآيه1)رکوع برويد،(آيه2)رکوع,(آيه3)رکوع,(آيه 4)رکوع و(آيه آخر)ورکوع آخرورکعت دوم هم همينطورخوانده شودونمازبعدازتشهدوسلام تمام ميشود

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

5 + 2 =

ارسال سوال

7 + 11 =

پربازدیدترین ها