با سلام...ببخشيد من گلوم خلط داره و الان که روزه ام اگه خلط گلو رو بيرون بريزم روزم باطل ميشه؟

متن سوال: 
با سلام...ببخشيد من گلوم خلط داره و الان که روزه ام اگه خلط گلو رو بيرون بريزم روزم باطل ميشه؟

سلام؛بيرون ريختن خلط روزه را باطل نمي کند. بدانيد فروبردن اخلاط سروسينه،تابه فضاي دهان نرسيده؛اشکال نداردامااگربه فضاي دهان رسيد،بنابراحتياط واجب فرونبرد(منظورازفضاي دهان مخرج حرف«خ»ميباشد)(ازاين پس،سوالات احکام رابانام مرجعتان ارسال نماييد)

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

1 + 1 =

ارسال سوال

7 + 11 =

پربازدیدترین ها