باسلام من دربچكي ازخدودسن8سالكي ياكمتركه يادم نيست خودارضايي داشتم بدون اينكه بدونم كناهه يااصلا غسل داره يانه ونمازهم ميخوندم وماه مبارك رمضان روزه هم ميكرفتم تااينكه بالاخره توسنين 18يابيشتركه يادم نيست متوجه شدم اين عمل كناه كبيره بوده وشايدغسل بخوادو

متن سوال: 
باسلام من دربچكي ازخدودسن8سالكي ياكمتركه يادم نيست خودارضايي داشتم بدون اينكه بدونم كناهه يااصلا غسل داره يانه ونمازهم ميخوندم وماه مبارك رمضان روزه هم ميكرفتم تااينكه بالاخره توسنين 18يابيشتركه يادم نيست متوجه شدم اين عمل كناه كبيره بوده وشايدغسل بخوادو...الان ميخوام بدونم حكم اين همه نمازوروزه ايي كه تواين ده دوازده سال انجام دادم وغسلي نكردم چيه؟ا

.

با سلام
طبق نظر آيت الله سيستاني:
اگر واقعا به خاطر اين خودارضايي ها جنب شده باشيد و غسل بر شما واجب شده باشد:
روزه هايي که در حال جنابت گرفته ايد. اما نمي دانستيد و در يادگيري مساله کوتاهي نداشتيد و ترديد هم نداشتيد که بايد غسل انجام دهيد ، صحيح است و قضا و کفاره هم ندارد. اما در مورد نمازها بايد عرض شود اگر در آن مدت که جنب بوده ايد هيچ غسل واجب ديگر يا غسل مستحب معتبر ديگري که استحبابش در شرع ثابت شده است نيز بجا نياورده باشيد، و در حال جنابت نماز مي خوانده ايد بايد نمازها را قضا نماييد.

پي نوشت:
1. منهاج الصالحين، ج1، ص 326.

نوع سوال: 

ارسال سوال

6 + 0 =

پربازدیدترین ها