باسلام اگرکسي روزه قضاداشته باشدوروزمستحبي بگيردآياثواب آن راميبرد؟

متن سوال: 
باسلام اگرکسي روزه قضاداشته باشدوروزمستحبي بگيردآياثواب آن راميبرد؟

سلام.
اگرکسي روزه قضا داشته باشد روزه مستحبي نميتواند بگيرد و باطل است

Mobile: 
0915000

نظر خودتان را ارسال کنید

5 + 0 =

ارسال سوال

4 + 0 =

پربازدیدترین ها