بارداری وجماع در ماههای محرم وصفر

متن سوال: 
بارداري وجماع در ماههاي محرم وصفر

نزديکي با همسر در ماه محرم و صفر (دانسته يا ندانسته) اشکالي ندارد.

نوع سوال: 

ارسال سوال

6 + 3 =

پربازدیدترین ها