بارداری وجماع در ماههای محرم وصفر

کوچک نمایی
بزرگ نمایی
بستن
برگشت به عقب
پاسخگویی آنلاین
متن سوال: 
بارداري وجماع در ماههاي محرم وصفر

نزديکي با همسر در ماه محرم و صفر (دانسته يا ندانسته) اشکالي ندارد.

نوع سوال: 

جدول زمان بندی حضور کارشناسان

 

ارسال سوال

پربازدیدترین ها