ایا می توان آینده خود را با قران تخمین زد؟

متن سوال: 
باسلام خدمت شما پرسشگر محترم سلام وقت شما بخير چندي پيش کسي را معرفي کردند که از روي قرآن گذشته و حال و آينده را مي گفت و گاهي راهنمايي هايي نيز مي کرد. ايشان بسيار سرشان شلوغ است و در قبال اين کار هزينه اي نيز بايد پرداخت کنيد که البته چندان زياد نيست. ولي قبل از آن اين کار را نمي کنند. خودشان هم مي گويند از بچگي چيزهايي به من الهام مي شود. تا کنون چندين نفر از آشنايان با ايشان تماس گرفته و مي گويند بسيار درست مي گويد مخصوصا از گذشته و حال. حتي پيش آمده که اسم شخصي در نزديکي شان را هم گفته است. يا پيش آمدهاي خاصي که رفته است. يا مثلا فلاني فلان ماشين را عوض کرده و آن يکي را خريده است (با ذکر اسم ماشين!) اين که سوال پرسيدم به اين دليل بود که به من گفت فلاني دارد دور از چشم کار خلافي مي کند و از او دوري کن. و در آخر اسم چند مرد را بردند که در زندگي من مي آيند که البته هيچ کدام را نمي شناختم. يک سري چيزها را درست گفتند والبته شانسي هم نبود چون چيزهايي خاص بود و يک سري را نيز اشتباه. مي خواستم بدانم چنين چيزي ممکن است؟ خبرهاي بدي که برايم دادند آيا اتفاق مي افتد؟ آيا ممکن است از روي قرآن يا چيز ديگري آينده را پيش بيني کرد؟ و اگر نمي شود چرا براي بسياري از اطرافيانم درست در آمده بود. در صورتي که آن شخص تلفني پاسخ مي داد و هيچ چيز از ما نمي دانست؟ با تشکر

مطالب آن فرد به شما و اطرافيانتان، که بخشي درست و بخشي هم نادرست بوده است، مي توان با احتمالات مختلفي بررسي کرد که اين پاسخ ظرفيت بررسي آن را ندارد.
به عنوان مثال در خوش بينانه ترين حالت مي توان گفت آن فرد بر اثر رياضت و يا به صورت خدادادي مورد الهام واقع مي شود. البته در اين احتمال نيز الهي بودن يا شيطاني بودن اين حالات مشخص نيست.
و يا مي تواند با شگردهاي خاصي اطلاعاتي به دست آورده و مطالبي را نيز به صورت حدس بيان کند که اتفاقا برخي درست از آب در مي آيد.
ممکن هم است با جن در ارتباط باشد و اين مطالب را آنها برايش نقل مي کنند و مطالبي که مربوط به گذشته است درست از آب در مي آيد و مطالب مربوط به آينده اشتباه مي شود چون جن نيز از آينده خبر ندارد.
به هر حال آنچه که واضح است چنين حرفها و پيشگوئي هائي صحت صد در صد ندارند و شما اگر مقداري هم نگران هستيد مي توانيد با صدقه دادن و يا قرباني کردن،نگراني خود را مرتفع کنيد.
علاوه بر اين گناهي که آن فرد پيشگو از کسي که شما آنرا مي شناسيد بيان کرده، در صورت صحت حکم غيبت را براي وي داشته و در صورت دروغ بودن حکم تهمت را دارد که در هر دو صورت کار خلاف و حرام است. در حالي که اولياء خداوند با گناه، کار خود را پيش نمي برند.
توصيه ما به شما اين است که وقت شريف خود را صرف چنين اموري نکنيد و با توکل بر خدا، اميد به آينده اي سراسر سعادت براي خود و خانواده خود داشته باشيد.
براي توضيح بيشتر مي توانيد با بخش تلفني مرکز (096400) تماس بگيريد.
موفق باشيد.موفق و پيروز باشيد.

ارسال سوال

6 + 4 =

پربازدیدترین ها