اگرآرايش صورت زن طوري باشد که بيننده متوجه نشود باز هم حرام است؟ (رهبری)

متن سوال: 
سلام خانم 35ساله اهل اصفهان با مدرک کارشناسي هستم لطفا بفرماييد پوشش خانم ها چگونه بايد باشد اگرآرايش صورت زن طوري باشد که بيننده متوجه نشود باز هم حرام است؟

سلام عليکم
1- حجاب و پوشش، بايد به گونه اي باشد که علاوه بر اين که تمامي بدن زن (بجز صورت و دستها تا مچ که استثناء شده) را بپوشاند، توجه نامحرم را هم جلب نکند. (1)
2- در صورتي که عرفا زينت محسوب شود، يا باعث جلب توجه نامحرم مي گردد، بايد از نامحرم پوشانده شود. در مورد سوال هم شما طبق بیان بالا باید عرض شود: در هر صورت اگر آرايش کم رنگ هم عرفا زينت محسوب شود يا موجب جلب نظر نامحرم باشد، بايد از نامحرم پوشانده شود. (2)
انشاءالله سلامت و موفق باشيد
1. ادمين مقام معظم رهبري https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_search.php?pag... 2.
2.همان

نوع سوال: 

ارسال سوال

6 + 11 =

پربازدیدترین ها