اهدای تخمک برای زوجین نابارور جایز است یا خیر؟

متن سوال: 
سلام فردي که ازنظرپزشکي صاحب فرزندنميشودوبيمارمرد است وخانم او سالم مي باشدبه مرکزي که مراجعه کرده شده روش اهداءجنين رامعرفي کرده يعني اسپرم وتخمک يک زوج ديگر درمحيط ازمايشگاهي کشت داده ميشودبعد که جنين تشکيل شدهروقت که لازم داشتندبه متقاضي يعني رحم خانم مردنابارور انتقال ميدهند وفرزندبه دنياامده به احتمال زيادخصوصيات والدين اصليش راداردحتي شايدازنظرقيافه که شايدشبيه خواهريابرادران ديگرش باشدکه ازنطفه پدرومادراصليش هستند ومرکز درمورد فقط اهداء اسپرم مردديگري درمحيط ازمايشگاه وانتقال به رحم خانم مردنابارورميگويدنظرات گوناگوني دراين موردازمراجع وجوددارد ميخواستم بدانم نظرهمه مراجع عظام دراين مورديعني اهداءاسپرم چيست اين درحالي است که فرزند به دنيا امده ازنظرخصوصيات ژنتيکي وظاهري به مادري که فقط اسپرم ازمايشگاهي دررحمش قرارگرفته شبيهترخواهدبود ودوم بحث حقوقي واحکام شرعي فرزندي که باروش اهداءجنين واهداءاسپرم به دنيا مي ايدچيست باتشکرودرودفراوان منتظر جوابتان هستيم به اميدموفقييت مسلمين باتشکر

سلام وقت شما بخير اهداي تخمک براي زوجين نابارور موارد مختلفي دارد .

1 - تلقيح نطفه زن و شوهر در خارج از رحم زن و بعد قرار دادن آن در رحم همان زن .

2 - تلقيح نطفه زن و شوهر در خارج از رحم زن و قرار دادن آن در رحم زن ديگر (خواه بي شوهر باشد و يا با شوهر )(رحم اجاره اي).

3 - تزريق نطفه مرد (غير از شوهر ) به داخل رحم زن شوهر دار .

4 - تزريق تخمک زن به داخل رحم زن ديگر (خواه شوهر داشته باشد و يا بدون شوهر باشد .)

5 - تلقيح نطفه زن و مرد نامحرم در خارج از رحم و تلقيح آن به رحم زن (خواه بدون شوهر باشد و يا شوهر دار باشد ) .

به نظر آيت الله خامنه اي در تمامي موارد ذکر شده ، اگر مقدمات اين کارها حرام نباشد، اشکال ندارد ايشان فرموده است : اهداي تخمک از سوي زن شوهردار يا بي شوهر و عمل تلقيح و قرار دادن آن در رحم زن صاحب نطفه اشکال ندارد، ولي بايد از مقدمات حرام از قبيل نگاه و لمس حرام و غير آن ها اجتناب شود،

کودکي که از اين طريق متولد مي شود، ملحق به صاحب نطفه وتخمک بوده ، الحاق آن به زني که صاحب رحم است ،مشکل مي باشد. بايد نسبت به احکام شرعي مربوط به نسب احتياط شود.

(1) به نظر امام خميني (ره) و بسياري از مراجع ديگر ، تلقيح نطفه مرد اجنبي به زن اجنبي جايز نيست اما تلقيح نطفه زن و شوهر در خارج از رحم و قرار دادن آن در رحم زن ديگر (به اصطلاح رحم اجاره اي) اشکال ندارد .

(2) پي‌نوشت‌ها‌: 1. مقام معظم رهبرى، رساله اجوبه الاستفتاءات ، س 1272و1274. 2. توضيح المسائل مراجع، ج‏2، ص: 655 احکام تلقيح ؛ آيت الله مکارم ،استفتاآت، ج3، س1443. آيت الله خويي، مسأله 43 ؛ آيت الله زنجاني ، سوال از دفتر ايشان . امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 621، مسئله 2 و 3؛ آيت اللَّه فاضل لنکرانى، استفتائات، ج 1، ص 602، سؤال 2105 و 2106؛ آيت اللَّه تبريزى، استفتائات، سؤال 2094؛ آيت اللَّه صافى، جامع الاحکام، ج 2، ص 51، س 1392.

نوع سوال: 

پربازدیدترین ها