از اموال دولت و بیت المال استفاده ی شخصی کرده ام؟

متن سوال: 
باسلام .سوال من چند سال دريک ارگان کارميکردم وازوسايل آنجا استفاده شخصي ميکردم الان که ديگر درآنجا مشغول نيستم وظیفه ام چیست؟

سلام عليکم
اگر اين امر مربوط به زمان نزديک است به گونه اي که ارزش عرفي پول تغييري نکرده است، به مقداري که استفاده ي شخصي کرده ايد بايد به همان ارگان برگردانيد. در اموالي که مثل دارد و مثلش از بين رفته است مثلش را برگردانيد و در اموري که استفاده، استفاده اي بوده که به دين مالي مي انجامد به همان اندازه به همان اگان برگردانيد. (1)
اگر نيازمند توضيح بيشتر هستيد مي توانيد دوباره با درميان بگذاريد يا در eporsesh.com با متخصصين ما به صورت زنده گفتگو کنيد.
(1) با استفاده از مسأله ي 2548 رساله ي محشا

نوع سوال: 

ارسال سوال

5 + 0 =

پربازدیدترین ها