آیا استمنا بدون این که عادت شود (ماهی 2 یا 3 بار) برای بدن ضرر دارد؟

متن سوال: 
آيا استمنا بدون اين که عادت شود (ماهي 2 يا 3 بار) براي بدن ضرر دارد؟ اگر نتواند ازدواج کند و تحت فشار باشد بي اشکال است؟

سلام وقت شما بخير بحث استمنا و عوارض آن از دو جنبه قابل بررسي است. يکي بررسي صرفا مادي بر اساس تکنولوژي روز و علوم پزشکي است و دوم بررسي از بعد معنوي و ارتباط انسان با عالم هستي و خداوند. از بعد اول آنچه مشخص گرديده عوارض استمنا پس از آنکه به يک عادت تبديل شد، توسط عوامل مادي قابل اندازه گيري و بررسي است. ولي اگر يکي دو بار در ماه صورت گيرد هنوز از نظر علمي عوارض آن قابل اندازه گيري نيست (نه اينکه عوارض نداشته باشد) مثلا در مورد خوردن شراب حتي اگر به مقادير بسيار اندک و فقط يک بار در ماه صورت گيرد علم پزشکي ثابت کرده است بر روي سلول هاي قلب و مغز اثر مي گذارد. ولي هنوز به چنين مطلبي در مورد استمنا اشاره نکرده اند. بنابراين عدم کشف عوارض يک تا دو بار استمنا در ماه بدين معنا نيست که انسان آزاد باشد و آن را انجام دهد. اما از نظر معنوي آنچه مسلم است استمنا حرام و مقابله با احکام الهي است هر چند يک بار در عمر صورت گيرد. زيرا در واقع انسان به مخالفت با خداوند متعال برخواسته است. که از جمله تبعات آن سقوط به مرحله حيوانيت و آمادگي براي انجام گناهان ديگر است. يعني چه بسا همين دو سه نوبت مخالفت با اوامر الهي زمينه ساز از دست رفتن توفيقات فراوان گردد که ما از آن خبر نداريم. نقل است يکي از بزرگان مدتي توفيق خواندن نماز شب را از دست داد، پس از آه و ناله فراوان از خداوند طلب نمود که علت آن را به او بفهمانند. پس از چندي به او فهماندند که علت اين بي توفيقي اين بوده است که روزي از کوچه مي گذشته و بچه گربه اي کنار کوچه توان حرکت نداشت، آن را رها کرده بود تا اينکه بچه ها به قدري آن را اذيت کردند تا مرد. به علت همين بي رحمي (که از نظر من و شما هيچ ارزشي ندارد) او را از فيض نماز شب محروم کردند. حال اگر بي رحمي نسبت به حيوانات چنين اثر منفي در زندگي انسان داشته باشد، به نظر شما بي رحمي نسبت به خداوند و انجام استمنا چه اثري در زندگي خواهد داشت؟!! بنابراين خواهش ما اين است که به اين گناه خانمانسوز فقط از ديد مادي و بيولوژيک نگاه نکنيد. بلکه به فکر بعد معنوي آن که بسيار جانسوزتر از بعد مادي است نيز باشيد.

ارسال سوال

8 + 0 =

پربازدیدترین ها