آيا نماز خواندن با موهاي زائد در ناحيه شرمگاهي مشکلي دارد؟؟؟ مکروه است؟

متن سوال: 
آيا نماز خواندن با موهاي زائد در ناحيه شرمگاهي مشکلي دارد؟؟؟ مکروه است؟

سلام عليکم
نماز با اين حالت (موهاي زائد در ناحيه شرمگاه) اشکال ندارد و کراهت ندارد.

نوع سوال: 

ارسال سوال

5 + 0 =

پربازدیدترین ها