آيا با توجه به رشد ناقص ريش در سن بنده استفاده از ماشين ريش تراش اشکال دارد يا خير

متن سوال: 
آيا با توجه به رشد ناقص ريش در سن بنده استفاده از ماشين ريش تراش اشکال دارد يا خير

.

سلام عليکم
اگر به گونه اي است که عنوان تراشيدن ريش بر آن صدق مي کند بنا بر احتياط حرام است. (1)

منبع
1. http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=196&pid=196&tid=-1

نوع سوال: 

ارسال سوال

7 + 1 =

پربازدیدترین ها